เตรียมตัวยังไงก่อนออกเดินทางในช่วงนี้

 

การกลับมาเปิดให้เดินทางกันอีกครั้ง ดยเฉพาะการเดินทางโดยสายการบิน แน่นอนว่าย่อมมีผู้มาใช้บริการมาก เราต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อปฏิบัติตามประกาศของแต่ละจังหวัดอย่างไร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรัดกุมที่สุด แอดมินมีข้อมูลมาเสนอแนะและหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนและคนรอบข้าง

 

 • สิ่งแรกที่เตรียมตัวก่อนจะวางแผนเดินทางด้วยเครื่องบิน

   


เช็คข้อมูลของจังหวัดที่จะเดินทางไปในช่วงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกเนื่องจากแต่ละจังหวัดได้มีการประกาศ/คำสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางแตกต่างกัน บางจังหวัดไม่มีมาตรการปิดจังหวัด แต่บางจังหวัดจะต้องยื่นเอกสารเกี่ยวกับสุขภาพก่อนเข้าจังหวัดนั้นๆ และมีบางจังหวัดเมื่อเดินทางเข้าไปแล้วต้องกักตัวในสถานที่ที่กำหนดเป็นเวลา 14 วัน ข้อมูลของแต่ละจังหวัดเหล่านี้ต้องตรวจสอบก่อนเดินทาง จะได้ไม่มีปัญหาเมื่อเดินทางถึงจังหวัดปลายทาง

ลิ้งค์เช็คข้อมูลประกาศของ 5 จังหวัดที่ต้องกักตัว 14 วัน (อัพเดต 1 พ.ค. 63) >> คลิกที่นี่<<

 

 • ตรวจสอบเส้นทางการบินและข้อมูลสนามบิน

   

 

ถึงแม้ว่าจะมีบางสายการบินที่กลับมาเปิดให้บินภายในประเทศแล้ว แต่ก็มีบริการไม่ครบทุกเส้นทาง และในแต่ละวันก็มีเพียงไม่กี่เที่ยวบิน รวมไปถึงตารางการบินของแต่ละสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จะต้องเช็คเที่ยวบินกับทางสายการบินที่จะเดินทางด้วย

ส่วนข้อมูลสนามบินที่ให้บริการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศให้ท่าอากาศยานเปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้เฉพาะระหว่างเวลา 07.00-19.00 น. และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเท่านั้น


 • การเตรียมตัวในวันเดินทาง

 

   

 

แนะนำว่าเตรียมตัวให้ไปถึงสนามบินก่อนเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจที่มากกว่าปกติ เริ่มตั้งแต่เดินเข้าอาคารสนามบิน จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ ถ้ามีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าหรือเท่ากับ 37.3 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะให้นั่งพักรอและทำการตรวจซ้ำอีกครั้ง ถ้ายังตรวจพบอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนดจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในอาคาร ซึ่งถ้าเป็นผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทาง ทางสนามบินจะประสานงานกับสายการบินที่จะเดินทาง รวมถึงเจ้าหน้าที่แพทย์ เพื่อประเมินอาการและพิจารณาว่าจะสามารถอนุญาตให้เดินทางต่อได้หรือไม่

สำหรับการเช็คอิน แนะนำให้เช็คอินล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเช็คอินผ่านตู้คีออส เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล สามารถโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ตามปกติ (เงื่อนไขตามที่สายการบินกำหนด) ส่วนการนำสัมภาระขึ้นเครื่องต้องตรวจสอบล่วงหน้า กับสายการบินที่ใช้บริการ ตามเงื่อนไขที่ทางสายการบินกำหนด


 • สิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารสนามบิน

   

 

เมื่ออยู่ภายในสนามบิน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งการยืนเข้าแถว และบริเวณที่นั่งพักคอย โดยจะมีเครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดไว้ในพื้นที่ต่างๆ รวมไปถึงรถบริการรับส่งระหว่างอาคารสนามบินไปยังตัวเครื่องบิน

ก่อนขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอีกครั้ง เมื่อผ่านขึ้นเครื่องแล้วจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งคัด ทางสายการบินจะงดให้บริการอาหาร,เครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน รวมถึงไม่อนุญาตให้นำอาหาร,เครื่องดื่มมารับประทานบนเครื่อง และต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านสุขภาพ เจ้าหน้าที่สายการบินจะแจกให้กับผู้โดยสารก่อนเดินทางที่ประตูขึ้นเครื่องในแต่ละเที่ยวบิน หรือแจกให้ก่อนจะเดินทางถึงสนามบินปลายทาง

 

ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมาตรการป้องกันและสิ่งที่ควรเตรยีมตัวสำหรับการเดินทางโดยสารเครื่องบินในยุคโควิด-19 ระบาด ใครที่จะเดินทางต้องเตรียมตัวล่วงหน้ามากกว่าปกติ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สนามบิน ร่วมป้องกันเพื่อให้วิกฤติโควิด-19 ผ่านไปโดยเร็วที่สุด

 

ภาพประกอบ : Freepik

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ แต่ที่แน่ๆ กดถูกใจด้วยนะคะ