ประวัติ

KATA GROUP RESORTS

กลุ่มกะตะเป็นหนึ่งใน บริษัท โรงแรมที่ก่อตั้งมายาวนานที่สุดในประเทศไทยและมีอายุย้อนกลับไปในช่วงแรกของการเกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทยในฐานะสถานที่พักผ่อนตากอากาศ

"Your Gateway to Paradise."